onsdag 14. oktober 2009

Reiser og miljø"Ta ikke med deg annet enn bilder, legg ikke igjen annet enn fotspor"
- Kjent visdomsord for turister-

VG pressenterer en nyhet i dag om det japanske flyselskapet All Nippon Airways som tyr til drastiske og noe pussige tiltak for å redusere utslippet av CO2, som å be passasjeren tisse før avgang for å redusere vekta. I denne artikkelen kan du lese om mer edruelige miljøtiltak.


Tenk miljø
Det ville vært  meningsløst å oppdra ungene våre til å ville se verden, om de ikke fikk arve en verden som det var verdt å se. Derfor er vi i barnas tempo kanskje mer opptatt av miljøet enn andre reisenettsteder.

Vi bør ikke slutte å reise
Den mest miljøvennlige måten å reise på er å gå. Den minst miljøvennlige måten er å fly. Men skulle vi unngå alle moderne transportmidler, ble det ikke mye igjen av reiselivet. Og vi kan ikke slutte å å besøke hverandre. Vi trenger av og til å kunne se verden med andre øyne. Antagelig ville det å slutte å utveksle ideer og lærdom være en større trussel mot vår kultur, og til syvende og sist vårt miljø, enn alle problemene som følger med et verdensomspennende reiseliv.

Klimaendringer
Likevel er det slutt på den tiden da vi kunne reise uten bekymring for de miljøkonsekvensene reisen medfører. Den kanskje største trusselen mot miljøet i dag er de menneskeskapte klimafornadringene knyttet til utslipp av CO2 gasser. Her er dessverre reiselivet en stor bidragsyter. I følge Framtiden i våre hender skyltes omtrent 7 prosent av de norske klimautslippene i fjor CO2 utslipp fra flyreiser i inn og utland. Når vi i tillegg har grunn til å anta at disse utslippene har støre innvirkning på klima da de slippes ut høyere oppe i atmossfæren, forstår vi at dette er et stort problem.  Men det finnes ting man kan gjøre med dette, uten å slutte å reise.

Alternativer til å fly
På skalaen mellom å gå og å fly er det mange gode alternativer. Man kan for eksempel ha som en regel å alltid velge det miljøvennlige alternativet der det finnes. Reis kollektivt i byene heller enn å ta taxi. Det er som ofte mye morsommere også for ungene. Ikke lei bil i ferien, men ta toget eller bussen i lokalområdet. Dere får sett mer, og slipper å bekymre dere for skraper i leiebilen. Ikke ta fly på korte strekninger, en lang flytur er relativt sett bedre for miljøet da de største utslippene er knyttet til det å lande og lette. Skal dere på ferie i Europa, er det faktisk mer miljøvennlig å kjøre bil enn å fly. Enda mer miljøvennlig, og ikke minst mer barnevennlig er det å ta toget. Det er ingen grunn til å la den gode gamle interrailbiletten bli like utrydningstruet som mange dyrearter. Toget er på vei tilbake, og selv Startour har begynt å selge charterturer med tog.

Når vi flyr
De gangene vi velger å fly er det flere ting vi kan gjøre for å kunne reise med litt bedre samvittighet. Det er for eksempel bedre med en fire ukers ferietur annet hvert år, enn to korte ukesturer i året. Da får man dessuten lengre tid på seg til å glede seg til neste tur og til å fordøye den forrige. Om man har lyst til å se både Kina og India før ungene blir store, er det bedre å ta begge landene på den samme reisen enn på to ulike turer.
Man bidrar til større CO2 utslipp per reiste kilometer på korte turen enn lange, dette fordi drivstoff forbruket er størst når flyene letter og lander. Likevel bidrar man til nesten seks ganger så høye utslipp av CO2 på en flytur Oslo - Buenos Aires enn på strekningen Oslo – Paris. Men skal man reise langt er det mye å vinne på for eksempel å fly mest mulig direkte og unngå mellomlandinger.
Om man vil se Madrid og Paris på den samme turen kan man bestille flybillett til Paris med retur fra Madrid, mens man tar toget mellom de to byene. Om strekningen er så kort at dere kunne tatt toget, men egentlig ikke har tid, kan en mellomløsning være å ta flyet bare en vei. Fly til Helsinki og ta ferge og tog tilbake.

Klimabillett
I tilegg til å bruke flyvett, når man flyr, kan man også gjøre bot for den skaden flyturen medfører på andre måter. Det kan være en god miljøinvestering å kjøpe en såkalt klimabillett. For mer informasjon om dette kan dere for eksempel besøke hjemmesiden til Mitt Klima, som der finner en lenke til i blokken til høyre. Tanken med en klimabillett er at man kompenserer for utslippene sine ved å støtte klimareduserende prosjekter andre steder i verden. Klimabilett ordningen er fortsatt ganske ny og det finnes kritiske røster mot slik den fungerer i dag. Blandt annet hevdes det at kontrollen med de utvalgte prosjekten ikke er god nok, det finnes heller ingen klare retningslinjer for hvordan klimakvotene skal utregnes og forsøk har vist at de ulike organisasjonene i markedet har regnet ut prisen på sine klimakvoter forskjellig. Men dette er problemer som kan løse seg over tid og kanskje er det slik at det største problemet til klimabiletten er at for få av oss bruker den.

Oppvei hjemme
Et annet alternativ er å resdusere forbruket hjemme. På samme måte som man sparer til ferieturen, kan man spare til en personlig klimakvote. Om man for eksempel sykler til jobben hver dag hele året, eller reparerer husholdingsartikler fremfor å kjøpe nye, kan man opptjene en klimakreditt, og kan ta en flytur med litt bedre samvittighet enn naboen, som lar bilen stå på tomgang tjue minutter før han skal på jobben hele vinteren gjennom.

Oppvei på reisen
Man kan også kompensere for flyturen ved å leve mer miljøvennlig på reisefot enn man gjør hjemme. Ta det rolig på turen, kjøp en hengkøye, les bøker, ikke prøv å rekke over alt, dropp de billige suverniene, velg håndlagde og lokale produkter fremfor masseproduserte. Ta noen helt kjøpefire dager, bruk ellers lite penger, og rusl barbeint på stranda.

Andre miljøproblemer
Klimautslippene er ikke den eneste miljøtrusselen knyttet til det å reise. Reiselivet fører også med seg en rekke lokale problemer man bør vær oppmerksom på. Et minstekrav til bærekraftig turisme er at man tar de samme hensyn til miljøet og den lokale kulturen som man gjør hjemme.

Suvernier
Unngå å kjøpe gjenstander du misstenker kan være laget av truede dyrearter eller truet regnskog. Styr også unna antikviteter som kan stamme fra vernede kulturskatter.

Søppel
Forsøk og kast så lite som mulig underveis, gjenbruk det du kan. Finn ut hva lokalbefolkningen gjør med søppelet sitt og sorter der det lar seg gjøre.

Vann
Ferskt vann kan være mangelvare mange steder, og selv om dere har råd til å bo på hoteller der vannet strømmer fritt bør dere bruke så lite som mulig. Ta gjerne en vennskapelig diskusjon på hotellet om sparedusjer, vanning og utskifting av vann i svømmebassenget. I Mange små byer er hotellene kanskje den største forbrukeren av vann og det kan være mye å vinne på at de sparer på vannet der.

Vernet natur
Noen regler kan brytes, men ikke de som finnes i naturreservater og nasjonalparker. Sett dere alltid inn i hvilken naturvettregler som gjelder for de områdene dere ferdes i. Ikke tenn bål eller sett opp telt der det ikke er lov. Og hold dere til etablerte stier. Om dere skal ferdes ut i den helt frie naturen, er det ofte lurt å ha med seg en kjentmann, ikke bare for deres egen skyld men også fordi lokale guider som regel vet best hvordan man ferdes i villmarka uten å sette spor etter seg, eller forstyrre dyrelivet. Om dere syntes at et villmarksområde virker overbelastet, bør dere kanskje legge turen et annet sted, eller vende tilbake utenom turistsesongen.

Lokale tiltak
Det kan være både interessant og berikende å være med å støtte lokale miljøtiltak. Mange steder i verden finnes det også organisasjoner og selskap som arrangerer miljøvennlige utflukter for turister.

Papir
Et siste lille miljøpoeng er at du ved å bestille og organisere din egen reise på internett kan være med på å kutte forbruket av papir til reisekataloger og billetter.

Den ideelle organisasjonen myclimate ble stiftet i Sveits i 2002. Mitt klima ble startet i Norge i 2006 av Framtiden i våre hender.

Om mitt klima
Med Mitt Klima kan du veie opp for miljøsyndene fra flyreiser gjennom å støtte prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser i fattige land. Formålet å skape bevissthet rundt klimagassutslipp knyttet til flytrafikk. Organisasjonen ønsker å fokusere på at det er rike land som står for mesteparten av klimautslippene, mens det er fattige land klimaendringene går hardest utover. Mitt Klima bidrar til bærekraftig utvikling og reduserer utslippene i fattige land ved å investere i ren energi.