mandag 12. oktober 2009

Sykdom på reiseDette er en side mange kvier seg for å lese. Men det er viktig å gjøre seg kjent med en del av de sykdommene man kan få under en reise. Dette gjelder ikke minst fordi man kan vaksinere eller beskytte seg mot mange av dem. Mange sykdommer som høres slemme ut, lar seg også kurere med den rette medisinske behandlingen. Likevel kommer man ikke bort fra at en reise av en viss varighet utenfor Europa øker risikoen for å få en sykdom som er potensielt farlig eller til og med dødelig. Men det er en risiko forbundet med alt vi gjør, og i dag skjer det tross alt svært sjelden at vestlige reisende dør av sykdommer på reise - og med barn skjer det nesten aldri. Hemmeligheten blir kanskje å gjøre farene for å få en sykdom så liten som mulig, og ellers ikke la frykten ødelegge reisen.

Vi gjør ellers oppmerksom på at innformasjonen i dette innlegget bare er ment til allmenn opplysning. Beskrivelsene er ikke fullkomne, sykdomsforløpet kan være ulikt fra tilfelle til tilfelle, og bare autoriserte leger kan stille riktig diagnose ved sykdom.


Vanlige reisesykdommer

Smitter ved hoste

Tuberkulose
I den senere tid har sykdommen vært på fremgang i mange land. Symptomene er hoste, feber og vekttap. Alle norske barn får tilbud om BCG vaksine.

Hjernehinnebetennelse
Sykdommen begynner som regel med lette forkjølelsessymptomer. Deretter kommer hodepine, nakkestivhet og feber. Det anbefales vaksine mot meningokokkbakterien ved reise til enkelte land.

Difteri
Forekommer i Russland og andre Øst-Europeiske land. Den fører til feber, halssmerter, og hvite hinner på mandlene. Sykdommen kan gi pusteproblemer med kvelning eller skade av hjerte og hjerne på grunn av giftstoffer fra bakteriene. Det finnes vaksine.

Overføres gjennom blod

Hepatitt B
Det tar 2-6 måneder fra man er smittet til sykdommen merkes. De første symptomene er kvalme, feber, magesmerter, senere oppstår gulfarging av hud og øyne. Noen få vil utvikle kronisk leverskade, som kan være dødlig. Hepatitt B og C finnes  hyppigst i sørøst Asia. Det finnes vaksine.

 

Fra mat og drikke

Bakterier, virus og parasitter kan overføres via mat og drikke, men koking og steking dreper smitten. Det klassiske trikset er: Skyll det, skrell det, kok det eller la være å spis det.

Turistdiare
Dette er betegnelsen på lette mage-tarmproblemer og er vanlig på reise i fremmede land. Symptomene er lett kvalme, diare, gassdannelse og mageknip, og det skyldes tilvenning til en annen bakterieflora en det vi er vant til. Apoteket har medisiner som lindrer. Det går også an å forebygge med melkesyretabletter eller yoghurt.

Salmonella, kolera, campylobacter, shigella
Disse bakteriene gir som regel feber, oppkast og diare som kommer fra dager til uker etter smitte. På korte turer komme ofte sykdommen på slutten av oppholdet eller etter hjemkomst. Kan gi farlig væsketap, spesielt hos barn. Drikk masse væske, som saft, mineralvann, eller kokt vann, gjerne med litt salt. Styr unna melk. Varer diareen mer enn en dag bør dere oppsøke lege. I noen tilfeller vil behandling med antibiotika hjelpe. Det finnes vaksine mot kolera.
Virus kan også gi kraftig diare som oppstår dager etter smitte. Spesielt barn er utsatt for slik virussykdom.

Innvollsorm
Symptomene kan være vage; lett kvalme, slapphet eller mark i avføringen. Styr unna rå fisk og kjøtt. Det gjør de fleste barn naturlig.

Hepatitt A
Smitter via infisert mat og drikke. Finnes utbredt i mange land. Gir 2-6 uker etter smitte feber, kvalme, magesmerter og gulfarging av hud og øyne. Sykdommen går over av seg selv i løpet av noen uker. Det finnes vaksine.

Polio
Det anbefales at alle reisende er vaksinert mot polio.

 

Fra badevann
Dere bør være forsiktig med bading i innsjøer særlig i Afrika. I vannet kan det finnes larver kan forårsake kronisk sykdom (Bilharzia).

Sykdommer som insekter sprer
Malaria
Dette er den mest beryktede tropiske sykdommen og en av dem som tar livet av flest mennesker i verden. Men det er svært sjelden turister dør av denne sykdommen. Den overføres ved stikk av mygg som tidligere har sugd blod fra smittet person. Etter 1 til 4 uker oppstår høy feber og frostanfall. Etterhvert vil feberen opptre regelmessig med 2 til 3 dagers mellomrom. Det finnes flere ulike varianter. Den farligste er falciparum-malariaen som kan gi hjerneskade og kan være dødlig. Dersom du eller ungene får feber etter et opphold i malariainfisert område bør du oppføre deg som om du har malaria til det motsatte er bevist. Lege skal selvsagt kontaktes. Les mer om hvordan dere beskytter dere.

Gul feber
Denne lumske sykdommen finnes mellom 15 grader nord og 15 grader sør for ekvator i Afrika og Syd-Amerika. Det er en virussykdom som overføres ved myggstikk. Sykdommen kommer 3-6 dager etter stikket, med feber, hodepine og muskelsmerter. Enkelte får alvorligere sykdom med neseblødning, kvalme og oppkast, og etterhvert også hodepine og kraftige blødning på slimhinner og i huden. Huden og øynene blir gule. Sykdommen kan være dødlig. Tilstanden krever legetilsyn og sykehusinnleggelse. Det finnes ingen effektiv behandling mot selve viruset. En effektiv vaksine finnes og kreves av alle som reiser til land med gul feber.

Denguefeber
Skyldes et virus som spres med mygg. Sykdommen finnes i de fleste tropiske land og er økende i tettbygde strøk og byer. Hos barn er den ofte mild og ligner influensa. Det hender dog at sykdommen kan føre til alvorlige og fatale komplikasjoner også hos barn. Voksne får feber, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast 2-6 dager etter stikket. Det kan gå videre til hevelse rundt og rødfarging av øynene. Etter en ukes tid oppstår en rødt utslett over hele kroppen unntatt i håndflatene og under føttene. Sykdommen går over av seg selv, men krever ofte legetilsyn eller innleggelse. Det finnes ingen gode medisiner.

Encefalitt
Encefalitt er betennelsestilstander i hjernen. Mange ulike virus kan gi encefalitt, og slike sykdommer forekommer i de fleste land. Sykdommen overføres ved stikk av mygg eller flått. Sykdommen kan arte seg som en forkjølelse, men kan utvikle seg videre med feber, hodepine, kvalme 4 - 20 dager etter smitte. I sjeldene og alvorlige tilfeller vil pasientene få nedsatt bevissthetstilstand, kramper og koma. De fleste encefalittene går over av seg selv uten men, men enkelte varianter som japansk encefalitt har høy dødlighet. Denne typen finnes i land i det fjerne østen og det finnes en effektiv vaksine mot den. I mellom-Europa og i landene rundt Østersjøen forekommer flåttoverført encefalitt ganske ofte. Det kan vaksineres mot dette også.

 

Sykdommer som dyr sprer

Rabies
Finnes hos ville pattedyr og hunder i mange land, også i Vest-Europa. Etter bitt, eller slikk i sår av infisert dyr, vil symptomene oppstå fra 3 uker opptil år senere. De første symptomene er kløe og nummenhet på bittstedet, deretter feber og muskelverk. Fordi hjernen blir infisert vil pasientene utvikle angst for vann og få muskelkramper. Sykdommen er dødlig. Det finnes ingen behandling når sykdommen først har oppstått. Dersom du er blitt bitt av et dyr i et område med høy forekomst av rabies, uansett om du er vaksinert eller ikke, må du kontakte lege øyeblikkelig for å få vurdert om du trenger behandling med rabies antiserum. Såret skal straks vaskes grundig med jodløsning eller spritløsning (40-70%). Visse grupper av reisende bør ta rabiesvaksine.


Finn ditt lokale vaksinasjonskontor


De aller fleste kommuner har et vaksinasjonskontor hvor du kan få utført utenlandsvaksinasjoner for hele familen. De er ofte billigere enn de private vaksinasjonsklinikkene som du finner i store byer. Finn ditt lokale kontor på lista under:

Barnevaksinasjoner i Norge


Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet for barn født til og med 1997:
Alder
Vaksinasjon mot
3 måneder
Difteri-tetanus-kikhoste (DTP)
Haemophilus influenzae type b (Hib)
Poliomyelitt
5 måneder
DTP, Hib, poliomyelitt
11 - 12 måneder
DTP, Hib, poliomyelitt
15 måneder
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
6 - 8 år
Poliomyelitt
11 - 12 år
DT
12 - 13 år
MMR
Ungdomsskolen
Tuberkulose (BCG) og poliomyelitt
0-18 år
Hepatitt B (til barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område)

Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1998:

Alder
Vaksinasjon mot
3 måneder
Difteri-tetanus-kikhoste (DTP)
Haemophilus influenzae type b (Hib)
Poliomyelitt
5 måneder
DTP, Hib, poliomyelitt
11 - 12 måneder
DTP, Hib, poliomyelitt
15 måneder
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
7 år
DTP, poliomyelitt
12-13 år
MMR
Ungdomsskolen
Tuberkulose (BCG), DT, poliomyelitt
0-18 år
Hepatitt B (til barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område)

Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 2006:
Alder
Vaksinasjon mot
3 måneder
Difteri-tetanus-kikhoste (DTP),
Haemophilus influenzae type b (Hib),
Poliomyelitt, Pneumokokksykdom
5 måneder
DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom
12 måneder
DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom
15 måneder
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
7 år
DTP, poliomyelitt
12-13 år
MMR
Ungdomsskolen
Tuberkulose (BCG), DT, poliomyelitt
0-18 år
Hepatitt B (til barn av foreldre fra land utenfor lavendemisk område)
Kilde: Folkehelseinstituttet

Priser på reisevaksine

For å finne riktig pris på de reisevaksinen dere trenger bør dere ta en titt på folkehelseinstituttets prisliste.

ReisevaksineSkal dere med barna til land med høyere smitterisko enn her hjemme, har vaksinasjon to funksjoner. Det beskytter mot farlige sykdommer og gir sjelefred. Det siste er ikke uten betydning, for selv om man ikke skal vaksinere i tide og utide, er det viktig å føle seg trygg på at ungene ikke blir utsatt for unødvendig risiko. Under følger en generell oversikt over vaskiner man kan trenge på tur.

Finn ditt lokale vaksinasjonskontor.

Flere faktorer
Et vaksinasjonsprogram er ikke bare avhengig av hvilket land man skal til. Det er også avgjørende hvor lenge man skal være borte, om man skal til by eller landsbygd og hvor nært lokalbefolkningen man skal leve. Man kan trenge helt andre vaksiner om man skal jobbe på et barnehjem i Thailand enn om man bare skal dit på en kort ferietur. Det kan også være at man gir flere vaskiner til ungene enn de voksne, fordi de vil være mer utsatt for en bestemt type smitte. Dette kan for eksempel være aktuelt med Hepatitt B eller rabies. Er man usikker på hvilke vaksiner man trenger, bør man alltid snakke med fastlegen, eller et vaksinasjonskontor.

Barnevaksiner
Om dere har fulgt folkehelsens vaksinasjonsprogram for barn, er ungene deres alt vaksinert mot en rekke sykdommer man kan komme i kontakt med utenlands, som stivkrampe og difteri. Er du i tvil om hvilken vaksiner som inngår i det anbefalte vaksinasjonsprogrammet se her.

Oppfrisking
Noen av de vanligste vaksinene har tidsbegrenset virketid. Det er derfor mulig at voksene og store barn i familen må friske opp barnevaksinene. De mest aktuelle er difteri, polio og stivkrampe som alle må friskes opp etter ti år. Dette er vaksiner som anbefales til de fleste land utenom Vest- og Sør-Europa, Kanariøyene, Madeira, USA, Canada, Australia og Ny-Zealand.

Typiske reisevaksiner
Lista under beskriver de vanligste vaksinasjonene. Gå til folkehelseinstituttet for en fullstendig oversikt. I tillegg til vaksinasjonene anbefales også malariatabeletter til land med malaria.

Se hvilke vaksinasjoner du og barna har fra før.

Gulfeber
Vaksinasjon anbefales ved reise til alle land i Afrika og Sør-Amerika som ligger mellom 15 grader nord og 15 grader syd for ekvator. Etter vaksinasjon får du et vaksinasjonssertifikat, som må vises fram ved innreise i mange land. Vært klar over at også land i Asia kan kreve å se sertifikatet, særlig hvis du kommer fra områder hvor gulfeber finnes. Vaksinen (og sertifikatet) varer i 10 år. Barn under 1 år skal ikke vaksineres.

Hepatitt A
Hepatitt A-vaksine anbefales ved reiser til alle land unntatt de som er nevnt over. Barn under 7 år får bare mild sykdom ved smitte og trenger ikke vaksinasjon (men vaksinasjon er mulig ned til 1 år).

Hepatitt B
Hepatitt B smittes gjennom blod eller seksuell kontakt. Vaksinen anbefales ved behov (helsearbeidere, usikker sex, barn og voksne i tett kontakt med lokalbefolkningen). Vaksinen består av 3 vaksinasjoner. 2. vaksine settes 1 måned etter første, og 3. 6-12 måneder etter første. Beskyttelsen varer i 7-10 år. Ikke alle danner antistoffer, selv ved forskriftsmessig vaksinering.

Meningokokk A+C
Anbefales ved reise til spesielle land i Afrika. Vaksinen er obligatorisk ved innreise til Saudia-Arabia og vaksinasjonsbevis må medbringes. Beskyttelsen varer i 3-5 år, ved innreise til Saudi-Arabia kan vaksinen ikke være mer enn 2 år gammel.

Rabies
Vaksine anbefales til personer som skal bo i land med mye rabies og hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig eller for person som skal arbeide med dyr. Vaksinasjonen settes på dag 0, 7 og 28. Beskyttelsen varer i 2 år.

Japansk encefalitt
Selv om den er sjelden, er dette en farlig hjernebetennelse det anbefales å vaksineres mot ved reise over 4 uker i spesielle land i Asia. Vaksinen består av 3 vaksinasjoner. Andre vaksine settes 1-2 uker etter første, og den tredje ett år etter første. Beskyttelsen varer i 3 år.

Kolera og diare forårsaket av toksinproduserende E.coli (ETEC) 
Valgfri drikke-vaksine som beskytter mot turistdiare (effekt 23%), og kolera (effekt 85%) i henholdsvis 3 og 6 måneder. ETEC er vanlig i fattige land, vaksinasjon kan være hensiktsmessig. Kolera er sjelden en risiko for tilreisende til land der kolera forekommer.

Unngå malaria


Å ta med små barn til tropene innbærer en større risiko  for at barnet utsettes for smittsome sykdommer. Den sykdommen de aller fleste er bekymret for er malaria. Og dette er uten tvil en sykdom du ikke vil utsette barnet dit for. Desverre gir de forebyggende medisinene, som har en ganske god effekt mot sykdommen, en del bivirkninger som kan være i overkant tøffe for et lite barn.  Vi i i barnas tempo anbefaler at dere så langt det lar seg gjør unngår områder med malaria. Men dette betyr ikke at dere må holde dere unna tropene.

Søk råd
Fastlegen eller vaksinasjonskontoret ditt kan også gi oversikt over hvilken land og områder som er utsatt for malaria. Behovet for beskyttelse vil kunne variere i ulike områder og mellom by og landsbygd. Folkehelseinstituttet har utarbeidet egene kart for å bestemme dette, og har også en side om malaria.

Forebygging
Ved reiser til malariaområder kan du beskytte deg godt mot malaria ved å følge noen enkle råd:

Beskytt deg mot myggbitt.
Malariamyggen biter stort sett bare om kvelden og natten, mellom skumring og soloppgang. I denne perioden er det fordelaktig å oppholde seg i rom med myggnett foran dører og vinduer. Ved opphold utendørs bør du være tildekket av klær, og du bør bruke myggspray eller -stift. Om natten bør du sove i seng med et myggnett som er impregnert med myggmiddel. Beskyttelse mot myggstikk er viktig selv om du tar forebyggende malariatabletter.

Ta forebyggende malariamedisiner.
Forebyggende malariamedisiner gir god beskyttelse mot malaria, men beskytter ikke 100 %. Hvis du får malaria til tross for at du har brukt forebyggende malariamedisin, får du en mildere sykdom, og faren for alvorlig malaria er mindre. Flere av medisinene har desverre ganske kraftige bivirkninger og kan være tøffe å ta for små barn.

Pass på helsa på reiseÅ vaske seg det er slettes ikke godt, børsten er bustet og vannet er så vått, synger tre velkjente røvere. Det spørs om de har den rette innstillingen for reiser utenfor Kardemommebys grenser. På reise er det nemlig ekstra viktig at ungene er nøye med å vakse hendene, ja, flere ganger om dagen, og i alle fall før hvert måltid og etter toalettbesøk. Det kan kanskje virke masete når man egentlig er ute for å kose seg, men det er verre å ha et barn som er sykt. Husk også på din egen hygiene, og vær ekstra grundig med rengjøringen om du for eksempel steller et bleiebarn.

Våtservietter
Noen steder kan det være vanskelig å få vasket seg skikkelig. Såpe kan for eksempel være mangelvare på mange toaletter. Man bør derfor alltid ha med seg våtservietter, gjerne av den antibakterielle typen. Her bør man dog sjekke innholdsfortegnelsen da ikke alle er like gode for miljøet eller sarte lanker. Brukt med fornuft er de imidlertid ubetalige på allslags utflukter og på trange humpete busser.

Barfotgange
Vær nøye med hvor ungene går barbeint. I tropiske områder kan fuktig jord overføre sykdommer. Man bør også være obs på at det noen steder kan finnes lumske parasitter i sanden på strendene. Sjekk de lokale forholdene.

Rens alle sår
I varme land formerer bakterien seg raskere. Det er derfor lurt å rense alle sår godt før man plastrer dem, dette gjelder også små skrammer.

Varme
Velg lette, løstsittende klær av naturfi ber, helst bomull både til dere og ungene. Klær av syntetisk materiale blir lett for klamt og varmt. Ta også med klær som dekker  større deler av kroppen, til beskyttelse mot sterk sol, og mygg om kveldene.  I sterk sol bør ungene ha på et lyst hodeplagg for å motvirke overoppheting. Gjør som lokalbefolkningen og vær i skyggen. Drikk rikelig med væske, helst renset vann på flaske. Det kan være en ide å ta salttabletter, eller bare salte maten litt ekstra godt, for å erstatte saltet man har svettet ut. Sjekk at urinen har normal farge. Ved væskemangle blir den mørk.

Kostholdsråd
Forurenset mat og vann kan gi infeksjoner, vanligvis i form av diaré og oppkast. Smittestoffene drepes ved koking og steking. Hvis maten blir stående lunken, kan den forurenses på nytt.

Se opp for
* Kalde sauser
* Upasteuriserte melkeprodukter
* Iskrem som ikke kommer pakket fra frabrikk
* Mat tilberedt av rå egg
* Salat
* Rå skalldyr
* Halvstekt eller rått kjøtt.
*Isbiter av urent vann
*Vann fra springen
 
Ikke glem å spise
Bortsettt fra iskrem er det lite på lista ovenfor som står øverst på menuen til de fleste barn. Utfordringen i mange land er heller å finne mat som barna liker enn å holde dem unna mat de ikke tåler. Husk at det er like viktig at ungene får i seg næring ute på reise som hjemme. Dere kan trygt spise nylaget kokt eller stekt mat som fortsatt er varm, likeså frukt og grønnsaker som dere selv skreller.

Soling
Små barns hud er spesielt sårbar for sterk sol. Spedbarn bør unngå soling. Småbarn bør ha klær som dekker større deler av kroppen, eller holdes i skyggen. Større barn bør starte solingen forsiktig for å unngå forbrenning og bruke solbeskyttende krem med minst faktor 15. Ungene bør smøre seg med solkrem flere ganger daglig. Også korte opphold utendørs kan gi forbrenning. Se Kreftforeningens solvettregler.

Bading
Bad ikke i ferskvann i tropiske områder. Vannet kan være smittefarlig, også om barna bare vasser eller går barbent. Dette gjelder ikke svømmebasseng med kloret/renset vann.  I nærheten av tettsteder kan selv saltvann være forurenset av kloakk. Sjekk med lokalbefolkningen hvor de bader. Vær alltid oppmerksom på understømmer. Ikke la barn bade før dere har forsikret dere om at det er trygt.

Gravide
Hvis en gravid smittes av parasitten Toxoplasma gondii for første gang under svangerskapet, kan fosteret skades. De viktigste smittemåtene er inntak av rått eller utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt og uvaskede grønnsaker, salat eller bær. Muligheten for å bli smittet er vesentlig større i Syden og i tropene. Er du gravid bør du oppsøke lege for å bli antistofftestet før du reiser. Har du ikke antistoffer mot toxoplasma, bør du testes igjen 2-3 uker etter hjemkomst. Nylig smitte kan da oppdages og behandling iverksettes. Malaria hos gravide medfører ekstra stor risiko for mor og foster. Gravide bør tenke seg godt om før de reiser til malariastrøk. Dersom du likevel velger å dra, er det viktig at du er nøye med alle malariaforebyggende tiltak.

Insektbitt
Det viktig å beskytte dere mot myggstikk så godt som mulig. Særlig om man reiser til tropiske strøk. Bruk helst klær som dekker armer og ben, og bruk myggmiddel på utildekkede kroppsdeler. Dette er særlig viktig etter solnedgang da malariamyggen kommer frem. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie. For øvrig anbefales bruk av impregnert myggnett over sengen. Myggnettet må sluttes tett til under madrassen.

Reiseapotek
Et reiseappotekke kan være en uvurderlig investering. Man får kjøpt ferdigpakkede vesker i ulike størrelser på apotekket. Men vær oppmerksom på at disse har en begrenset mengde av ting det går mye av, som plaster og våtservieter. Her bør man kjøpe inn ekstra for lange reiser. Oppe på siden av ser du et forslag til innhold i et reiseapotek.

Trafikk
Trafikkulykker er desverre en større helerisiko utenlands enn farlige skykdommer.  I Europa bør dere alltid sikre ungene i trafikken på samme måte som hjemme. I enkelte uland kan det være praktisk umulig, særlig om man skal reise kollektivt. Gjør likevel det beste ut av situasjonen. Be sjøfører om å ta hensyn til ungene og bruk alltid bilbelte der det er tilgjengelig.
 
Flaskebarn
Skal du gi barnet morsmelkerstatning i utlandet må du være ekstra nøye med rengjøring og sterilisering. Selv om du får kjøpt morsmelkserstatning i de fleste land er det beste å ta med hjemmefra, så du slipper ubehags reaksjoner på den nye typen erstatning. Mer om dette på: flaskeposten.org


PS: For de av dere som liker å bli skremt skikkelig før en reise er det reisemedisinske skrekkabinett en riktig godbit. (NB! sterke scener, ikke for barn!)

Ferie og fri fra jobbMan har krav på 25 dager ferie i året. I perioden mellom 1. juni og 31. september garanterer ferieloven at man kan ta minst 18 dager sammenhengende ferie. Utenom denne tiden har man bare garanti for å få 7 virkedager sammenhengende, men man kan selvfølgelig gjøre andre avtaler med arbeidsgiveren.  Om dere bruke ferieloven smidig kan dere fint reise på ferieturer godt over vanlig lengde. Bakdelen er at man bruker opp all ferien på en gang, og da kan det bli en stund til neste ferie.

Overføre ferie
Om man virkelig skal være lenge borte, men ikke kan eller vil ta permisjon fra jobben, kan det være en løsning å overføre ferie. Man kan spare maks tolv virkedager fra året som har gått. For eksempel kan en som har fem uker ferie i år 2007 overføre to uker og to dager fra 2006. Dersom man da avspaserer noen dager kan man få hele åtte uker fri. Et alternativ kan være å legge reisen til årsskiftet. Da kan man bruke ferietid fra begge år i samme reise uten formelt å overføre ferien. Har du en riktig grei arbeidsgiver, kan du ta ut fem uker i novemer og desember 2007 og fem uker i januar og februar 2008, altså ti uker til sammen. Bruker man i tillegg lønnet avspasering kan man kanske klare å være borte nærmere tre måneder før man må klare seg uten lønn.

Ulønnet permisjon
Har du ikke så mye ferie å rutte med, eller vil være borte enda lenger, er det neste alternativet å søke om permisjon. Retten til permisjon ved studier er festet i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsgivere kan gi fri for å prøve ut annet arbeid. Men det finnes ikke noen klar rett til fri ved reiser. Det betyr ikke at det ikke går an å søke. I praksis vil det nok vise seg at en arbeidsgiver vil innvilge de fleste permisjonsøknader som er godt begrunnet og ikke skaper urimelige problemer for driften.  Men også rettighetsfestede permisjoner kan brukes til å reise. Om man for eksempel har adgang til fri for å studere, er det ingenting som sier at man ikke kan gjøre det utenlands. Husk likevel å være ærlig. Det er ingen god ide å melde seg på et studium dersom planen bare er å reise. Men er man motivert for det, er studier og reiser den beste kombinasjonen i verden, også sammen med ungene.

Barselspermisjon
Etter hvert er det også blitt vanlig å bruke hele eller deler av barselspermisjonen ute. Dette er jo til og med lønnet permisjon. Og for en del åpner det muligheter for reiser man ellers ikke ville fått råd til. I en del land kan man fortsatt leve så rimelig at man klarer seg på en norsk inntekt. Et lengre opphold forutsetter at den av dere som ikke er i barselspermisjon får fri på annen måte. Det er også viktig å huske på at hovedhensikten med barselspermisjonen er å få tid til det nye barnet. Det er derfor et poeng å planlegge reisen godt, slik at man kan gi spedbarnet den samme trygge rammen det ville hatt hjemme. En fast bolig på reisemålet anbefales.

Kontantstøtte
Kontantstøtt er ikke særlig velegnet for å plusse på et reisebudsjett i lang tid. Man må oppholde seg i Norge i det man søker, og kan vanligvigvis ikke motta kontatstøtte i utlandet lengere en i tre måneder. Barnetrygden beholder man imidlertid i et år, men den er jo heller ikke stort å basere en reiskasse på.

Forskningsfri
Det vil i tilegg til dette finnes enkelte heldige blant oss som har rett til fri fra vanlige arbeidsoppgaver av andre grunner, som for eksempel forskere og undervisningspersonell med rett til forskningsfri. Det har etterhvert blitt svært vanlig at folk i denne gruppen legger forskningen utenlands, som regel tilknyttet et utenlandsk universitet.

Ta med jobben ut
Det siste minner mer om jobb en fri. Og det er selvsagt en mulighet for flere, særlig  dere i litt frie yrker. Om du ikke kan ta deg fri, kan du alltids ta med deg jobben ut.

Barn som reiser aleneDet er mer vanlig at barn reiser alene nå enn før. Det vanligste er at de reiser for å besøke en av foreldrene som har flyttet til en annen by etter en skilsmisse, eller at de reiser for å besøke besteforeldre. Som regel går det bra. Men det er en del ting man bør tenke gjennom før man slipper de håpefulle alene ut i reiselivets gleder.
Matias Stendal Karlsen fra Trondheim er 12 år gammel, og han har reist alene både på tog og i fly for å besøke besteforeldrene sine som bor i Røyken. Første gang han fløy alene var han syv år gammel. Dette var altså godt over den nedre aldersgrenden som flyselskapene setter for barn som skal fly alene. Den er fem år hos de fleste flyselskaper. Men dette passer ikke nødvendigvis for alle. Barneombudet anbefaler at man vurderer nøye hvor moden og reisevant en femåring er før man setter henne på flyet.

Toget er vanskeligere
For Matias Stendal Karlsen gikk det greit. Faktisk liker han bedre å fly alene enn å ta toget. Fly går raskere og man slipper å følge med på når man skal av, sier han. Det siste er en av grunnene til at barneombudet ikke anbefaler at man reiser med toget før man har fylt ti år. Matias var ni første gangen han gjorde det, men så reiste han sammen med storesøster, og hun visste godt hvor de skulle gå av. Og når han tenker seg  om var det ikke så galt å ta toget heller, han fikk faktisk to venner på turen til Oslo, og sammen fant de på en ny lek.

Ta med underholdning
Det er viktig å ha med seg noe for å få tiden til å gå på en lang reise. Matias foreslår å ta med en bok, litt musikk og en Nintendo DS eller liknende. Lydbøker er heller ikke dumt. Selv hadde han ikke med seg mobiltelefon, men han skulle ønske han hadde hatt det, for det er greit å kunne holde kontakten med de voksene på en lang togtur.

Det går helst bra
Matias har bare gode minner fra sine reiser. Og bruker man sunn fornuft går det nesten alltid greit. Det kan være en god ide å følge barneombudets råd og tips til foreldre som sender barna sine alene på reise. Du finner dem i kortform nedenunder og kan lese dem i sin helhet hos barneombudet.

Gode tips
Forsøk å få til en personlig avtale med en ansatt ved avreise om at de skal passe ekstra på. Husk at det ikke er primæroppgaven deres og at de ikke er pesronlig ansvarlige om noe skjer.
Be om å få en plass langt framme for barnet ditt på bussen, da er det lettere for sjåføren å ha kontroll med barnet. Husk bilbelte.
Barnet bør ha aktuelle telefonnumre med seg. La eldre barn ha mobiltellefon.
Snakk med barnet om ting tror kan være faremomenter for barnet under reisen, som f.eks. opphold på perrongen og krysning av spor ved togreiser. Ta gjerne denne samtalen på treningsreiser eller i rollespill. Ikke gjør det for skumelt.
Bruk treningsreiser. Se etter holdepunkter i terrenget: En rar bygning, en spesiell kirke, et vann eller noe annet som barnet kan se gjennom vinduet.
Vurder om barnet blir reisesyk, og opplys om dette.
Be sjåfør om at barnet må få gå av først slik at det ikke kommer bort i mengden.
Avtal henting på mindre stasjoner der faren for å komme bort er liten. Husk å gi beskjed til den andre part med en gang om at barnet er kommet vel fram.
KildeBarneombudet

Råd for de enkelte transportmidlene
Fly
Flyselskapene har satt en femårs grense for å reise alene. Dere må fylle ut et skjema med viktig opplysninger som følger ungen. Det er normalt ikke mulig å følge ungen helt inn på flyet, men de blir fulgt av en ansvarlig voksenperson. Det er normalt ingen barnerabatt når barnet reiser alene.
Ferge
Barneombudet anbefaler tolvårsgrense, særlig på ferger med åpne dekk.
Buss
Barneombudet anbafaler  8 år som en nedre aldersgrense for timelange bussreiser. Aldersgrensen bør kanskje vurderes i forhold til reisens lengde.
Tog
Barn under 10 år bør ikke reise alene med tog. For lengre reiser med togbytte, bør barnet være 12 år eller eldre.
Bytte
Ungene bør være nærmere tolv år og reisevante for å bytte tog eller fly underveis.

Billig fly i AsiaFor dere som skal til et reisemål i Sør-Øst Asia som ikke ligger i nærheten av de store flyplassene i Bangkok, Kuala Lumpur eller Singapore kan det være mange penger å spare på Asias billige flyselskaper. Det gjelder også om dere har tenkt dere videre til Australia. Det man gjør er å bestille tur/retur-billetten sin fra Norge til en storflyplass og så kjøper billetten videre direkte fra de billige flyselskapene.

To billige
De to store billigselskapene i denne delen av verden er Air Asia med base i Kuala Lumpur og Tiger Airways med base i Singapore. Disse flyselskapene har en pris- og servicepolitikk som minner om de europeiske flyselskapene Rayan Air og Sterling. Her kan dere gjøre kjempekupp og få virkelig billige flybilletter, men dere må betale ekstra for all service utover det å få sitte på flyet, og dere kan ikke regne med barnerabatt (dette veies likevel opp av de svært lave prisene).

Et anbefalt
Et selskap med betydelig bedre service og et veldig interessant rutetilbud i Sør-Øst Asia er Silk Air. Dette selskapet er et datterselskap av Singapore Airlines. Selskapet har ikke de samme knalltilbudene som de billigste av de billige, men her er det mulig å bestille sammenhengende billetter med Singapore Airlines helt fra Norge og nå byer som ellers ikke har noen forbindelse.  

VG har en artikkel i dag om å finne billige turer. Mye nyttig der.

Fly


Norske flyselskaper
Air Norway AS. Fly mellom Ørlandet og Oslo og Ørlandet og Ålborg.
Bergen Air Transport. Fly mellom Bergen og Notodden
Coast Air. Ruter mellom flere byer i Norge. Flyr også til København. Hub i Haugesund. Gode priser. Også et godt alternativ for folk som skal videre i verden.
Norwegian. Kanskje de beste tilbudene på utenlandsturer direkte fra regionale norske flyplasser. Også gunstige priser innen Norge. Ikke alltid barnevenlige rutetider.
SAS Braathens. Norges største. Noe bedre service enn Norwegian og større valgmuligheter. Men du kan også her finne billige biletter til utlandet om du er tidlig ute. Se etter tilbud.
Vildanden. Grenland, Molde, Bergen og Haugesund.
Widerøe. Det beste rutenettet mellom norske småflyplasser.

Utenlandske Flyselskaper
Aeroflot. Via Moskva til resten av verden. Sikrere enn sitt rykte, men det skal kanskje ikke mye til.
Air Asia. Et av Asias svar på Ryan Air. Mange avganger, liten fleksibilitet. Ingen barnerabatt, men så billig at det lønner seg likevel.
Air Europe. Fra Italienske flyplasser til tropeparadiser for en rimelig penge.
Air France. Stort med mange avganger til hele verden. Kanskje litt stiv service for en barnefamilie.
Air Malta. Mange destinasjoner i Europa. Ingen i Norge, så man trenger annen tilknytning. Gode tilbud.
airBaltiic. Billige flyturer via Riga til hele Europa. Går til mange norske byer.
Atlantic Airways. Til Færøyene, blandt annet fra Stavanger.
Austrian Airlines. Stort rutenett i Asia.
Blue1. Via helsinki til de fleste steder i Europa. Gunstige priser.
British Airways. Hvorhen du vil i verden. Proft og sikkert. Enkelte gode tilbud, også for barnefamilier.
Cathay Pacific Airways. Honk Kong-basert til mange steder i verden
Continental Airlines. Har direktefly fra Oslo til New York. Derfra er mulighetene mange.
Czech Airlines. Til flyplasser i Europa og USA, via Praha.
Danish Air Transport. Mange ruter i nord, også innen Norge.
Estonian Air. Til flyplasser over hele Europa via Tallin for en grei penge.
Finnair. Destinasjoner over hele verden via Helsinki. En effektiv måte å komme til Asia på.
Flynordic. Ålreit svensk selskap. Mange avganger fra svenske byer, men også fra norske. Gode priser. Sjekk Bergen-Stockholm.
Germanwings. Tysk lavpris. Europa for dine føtter, men dere må komme dere til Tysklad på annen måte.
Golden Air.Fly mellom Stockholm og Trollhättan. Intet mindre. Intet mer.
Icelandair. En grei rute til USA og Grønnland over Reykjavik.
KLM. Stort rutenett, over hele verden. Trygt og barnevennlig.
Lufthansa. Stort, tyskt og sikkert. Mange destinasjoner over hele verden.
Malaysia Airlines. Avganger til hele verden, via Kuala Lumpur. Stort rutenett i Asia.
MyTravel Airways. Flyr charter for norske selskaper.
Ryanair. Mange avganger innen Europa, også fra Norge. Gir ikke barnerabatt men så billig at det likevel kan lønne seg for barnafamilier. Ugunstige rutetider og lite sentrale flyplasser. En barnefamilie må kanskje regen en overnatting på flyplassen inn i prisen.
Singapore Airlines. Anbefales på langdistanseflygninger til Asia. Barnevennlig og god service.
Silk Air. Eies av Singapore Airline. Har et stort rutenett i Sørøstasia. Ikke like billig som Tiger Airways og Air Asia, men gunstigere og flere ruter.
SN Brussels Airlines. Fra Brussel til mange steder i verden.
Spanair. Spansk lavpris. Billig til Kanariøyene.  Ellers mange muligheter.
Sterling. Billigselskap med stort rutenett. Se etter tilbudene. Nå også med 40% barnerabatt!
Swiss International Air Lines. Til mange steder i verden via Sveits.
Thai Airways International. Stort rutenett i Sørøstasia. Gode tilbud.
Tiger Airways. Samme prispolitik som Air Asia . Kan gjøre reisen innen Asia og mellom Asia og Australia svært overkommelig, selv om de ikke gir barnerabatt.
Welcome air: Fra Kristiansand og Stavanger til enkelte europeiske byer.
United. Stort rutenett i USA og videre til Mexico.